1 2

1

1

1

1

2

2

2

2
rhus-aromatica
אוג הדונג - שיח/עץ קטן/נשיר פריחה ללא חשיבות גננית מופע שלכתי עז בצבעים אדומים עלווה מיוחדת ומאורכת גובה; עד 5 מטר צימוח בינוני ,מתאים לכל סוגי הקרקעות למעט מלוחות, מתאים לגדל ;במישור החוף השפלה העמקים וההר הגבוה . במשתלה ניתן להשיג גם את אוג הקופל